video

N = 40; Y = new Array(); X = new Array(); S = new Array(); A = new Array(); B = new Array(); M = new Array(); V = (document.layers)?1:0; iH=(document.layers)?window.innerHeight:window.document.body.clientHeight; iW=(document.layers)?window.innerWidth:window.document.body.clientWidth; for (i=0; i < N; i++){ Y[i]=Math.round(Math.random()*iH); X[i]=Math.round(Math.random()*iW); S[i]=Math.round(Math.random()*5+2); A[i]=0; B[i]=Math.random()*0.1+0.1; M[i]=Math.round(Math.random()*1+1); } if (V){ for (i = 0; i < N; i++) {document.write("")} } else{ document.write('

'); document.write('
'); for (i = 0; i < N; i++) {document.write('
')} document.write('
'); } function snow(){ var H=(document.layers)?window.innerHeight:window.document.body.clientHeight; var W=(document.layers)?window.innerWidth:window.document.body.clientWidth; var T=(document.layers)?window.pageYOffset:document.body.scrollTop; var L=(document.layers)?window.pageXOffset:document.body.scrollLeft; for (i=0; i < N; i++){ sy=S[i]*Math.sin(90*Math.PI/180); sx=S[i]*Math.cos(A[i]); Y[i]+=sy; X[i]+=sx; if (Y[i] > H){ Y[i]=-10; X[i]=Math.round(Math.random()*W); M[i]=Math.round(Math.random()*1+1); S[i]=Math.round(Math.random()*5+2); } if (V){document.layers['sn'+i].left=X[i];document.layers['sn'+i].top=Y[i]+T} else{si[i].style.pixelLeft=X[i];si[i].style.pixelTop=Y[i]+T} A[i]+=B[i]; } setTimeout('snow()',10); } VİDEO

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !